Tinh thần tập thể

Với tinh thần teamwork, đoàn kết, gắn bó, vì một tập thể vững mạnh, các thành viên không ngừng học hỏi, phấn đấu & lao động hết mình để đạt được kết quả tốt nhất.

Bài viết liên quan